მისია
კომპანიის მისიაა, განავითარების რეჟიმში აწარმოოს ხარისხიანი პროდუქცია.