პირველად საქართველოში, ომეგა 3-ით გაჯერებული კვერცხი ,, დილას"                          მეფრინველეობის ფაბრიკისგან.