თბილისი

    ქ. თბილისს თანამედროვე ტექნოლოგიით ახჭურვილია, კომპანიის 12 სადისტრიბუციო ავტომანქანა, რომელიც რომლებიც უზრუნველყოფენ უმოკლეს

დროში პროდუქციის მომხმარებლამდე მიწოდებას.

   შპს „დილის პროდუქტების" მიერ წარმოებული პროდუქციის შეძენა თბილისის  მცირე თუ საშუალო მარკეტებშია შესაძლებელი, ასევე თბილისის ყველა ჰიპერმარკეტში.

   2014 წელს შპს „დილის პროდუქტებ"- ბმა გააფართოვა სადიტრიბუციო ქსელი: აჭარის რეგიონი,სამეგრელო-ზემო სვანეთის  რეგიონი და  იმერეთის რეგიონი, საიდანაც სრულად ხდბება დასავლეთ საქართველოსთვის პროდუქციის მიწოდება უმოკლეს პერიოდში.

 

 

 

 

Please reload