სერთიფიკატები

 

 

 

 

    ISO 9001 (International Standardization Organization) ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტია.  სერტიფიკატის ფლობა უზრუნველყოფს  ორგანიზაციის საქმიანობის  შესაბამისობას საერთაშორისო ნორმებთან როგორც პროდუქციის ხარისხის, ისე მენეჯმენტის კუთხით.  შპს "დილის პროდუქტები"  სერტიფიცირებულია ISO 9001 -ით. 

 

 

Please reload