წარმოება


წარმოება სრულად აღჭურვილია თანამედროვე სისტემებით, ავტომატიზირებულია კვერცხმდებელი ქათმის საფრინველეები, წიწილების გამოსაზრდელი საფრინველეები და საკვები საამქო.

·8 კვერცხმდებელი ქათმის საფრინველეები, რომელიც ჯამში იძლევა 400 000 ფრთა ადგილს.

·წიწილწბის გამოსაზრდელი საფრინველე, 105 000 ფრთა ადილი.

·საკვები სამქრო 15 ტ/სთ წარმადობით, რომელსაც საერთო ჯამში გააჩნია 54 000მ3ტევადობის სათავსო.