პირველად საქართველოში

პირველად საქართველოში, ომეგა 3-ით გაჯერებული კვერცხი ,, დილას მეფრინველეობის ფაბრიკისგან".

2017 წლის 1 მაისიდან აღნიშნული პროდუქციის შეძენა შეგიძლიათ ყველა დიდ სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში.